Dla członków:
Zaloguj przez FB

Zarząd

Dwa razy do roku w klubie odbywają się wybory nowego zarządu. Pełnienie funkcji w zarządzie nie tylko pomaga członkom klubu w zdobyciu doświadczenia i dalszym rozwoju, ale także poprawia zdolności przywódcze. Członkami aktualnego zarządu są:

Prezes - Marcin Grzeszczyk
Wiceprezes ds. edukacji - Dariusz Truszczyński
Wiceprezes ds. członkostwa - Małgorzata Kułakowska
Wiceprezes ds. public relations - Teresa Pacewicz
Sekretarz - Gabriela Szafrańska
Skarbnik - Alicja Palińska
Dyrektor ds. Administracyjnych - Aleksandra Zapolska
 

Prezes

 • koordynuje działania klubu,
 • wspiera pozostałych członków zarządu,
 • dba o stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi grupy,
 • zwołuje i przewodniczy spotkaniom zarządu,
 • otwiera i zamyka spotkania klubu,
 • utrzymuje relacje z Toastmasters International oraz innymi klubami,
 • po zakończeniu kadencji wspiera nowego prezesa w jego działaniach, służy wiedzą i doświadczeniem.

Wiceprezes ds. Edukacji

 • zarządza sprawami związanymi z edukacją,
 • planuje spotkanie - uzupełnia agendę,
 • zaznajamia nowych członków klubu z organizacją i zasadami panującymi na spotkaniach,
 • zachęca do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i realizacji projektów,
 • dba o mentoring w klubie,
 • wyznacza członka klubu, który poprowadzi prezentacje z serii: Klub Osiągający Sukces,
 • planuje i nieustannie monitoruje postępy klubu w Distinguished Club Program czyli Programie Wyróżniających się Klubów,
 • otwiera i zamyka spotkanie pod nieobecność prezesa.

Wiceprezes ds. Członkostwa

 • dba o nowe osoby - rozmawia z nimi, wprowadza w środowisko, sprawia, by poczuły się dobrze,
 • rekrutuje nowych członków, 
 • wyjaśnia gościom zasady członkostwa w klubie oraz przedstawia im idee Toastmasters,
 • prowadzi listy obecności gości,
 • utrzymuje kontakt z gośćmi po spotkaniu,
 • utrzymuje stały kontakt ze wszystkimi członkami klubu, 
 • prowadzi raporty nt. aktualnego członkostwa w klubie.

Wiceprezes ds. Public Relations

 • koordynuje wszystkie działania dotyczące wizerunku klubu oraz zachęca do uczestnictwa w spotkaniach,
 • propaguje idee Toastmasters, 
 • przygotowuje materiały promocyjne, notki prasowe i newsletter,
 • przygotowuje raporty ze swoich działań,
 • czuwa nad właściwym wykorzystaniem marki Toastmasters,
 • zarządza stroną www oraz profilami w serwisach społecznościowych,
 • kontaktuje się z lokalnymi mediami,
 • promuje aktualne wydarzenia klubu,
 • utrzymuje kontakt z innymi klubami.

Sekretarz

 • prowadzi korespondecję z Toastmasters International,
 • opiekuje się klubowymi dokumentami,
 • sporządza raporty ze spotkań zarządu,
 • obsługuje klubową korespondecję.

Skarbnik

 • dba o klubowe finanse,
 • opiekuje się klubowym kontem bankowym,
 • zbiera składki członkowskie i przekazuje je do Toastmasters International,
 • dokonuje wydatków pieniędzy po uprzednich ustaleniach w klubie.

Dyrektor ds. Administracyjnych

 • organizuje miejsce spotkania,
 • przygotowuje salę przed spotkaniem,
 • przechowuje klubowe wyposażenie,
 • dba ogólną organizację spotkania,
 • wita członków i gości.

Prezes Poprzedniej Kadencji

 • służy radą wszystkim członkom klubu, a zwłaszcza swojemu następcy, którego wspiera we wszystkich działaniach,
 • przewodniczy Komitetowi Wyborczemu (Nominacyjnemu), pomaga w przygotowaniu Planu Sukcesu (Rozwoju) Klubu oraz wspiera dążenia klubu do osiągnięcia statusu Wyróżniającego się Klubu (Distinguished Club).