Dla członków:
Zaloguj przez FB

Program Przywódcy (CL)

Tytuł do uzyskania: Kompetentny Przywódca (Competent Leader)

Jak go uzyskać? Zrealizować następujące 10 projektów:

 1.  Słuchanie i przywództwo
  • Określ swoje obecne umiejętności słuchania.
  • Zdefiniuj siedem kroków do lepszego słuchania.
  • Ćwicz umiejętność słuchania, pełniąc różne role na spotkaniach klubowych.
   Aby zrealizować ten projekt, należy wypełnić podczas spotkań 3 z 4 wymienionych ról:
  • kontroler płynności
  • oceniający mowę
  • gramatyk
  • odpowiadający na gorące pytanie
 2. Myślenie analityczne
  • Określ swoje obecne umiejętności myślenia analitycznego.
  • Ćwicz umiejętności analitycznego myślenia, pełniąc różne role na spotkaniach klubowych 
   Aby zrealizować ten projekt, należy wypełnić podczas spotkań 2 z 3 wymienionych ról:
  • oceniający mowę
  • gramatyk
  • główny oceniający
 3. Udzielanie informacji zwrotnej
  • Określ swoje obecne umiejętności w udzielaniu informacji zwrotnej.
  • Poznaj kolejne kroki efektywnego udzielania informacji zwrotnej skutecznie.
  • Praktyczne udzielanie informacji zwrotnej podczas spotkań. 
   Aby zrealizować ten projekt, należy wypełnić podczas spotkań każdą z 3 wymienionych ról:
  • oceniający mowę
  • gramatyk
  • główny oceniający
 4. Zarządzanie czasem
  • Określ swoje obecne umiejętności zarządzania sobą w czasie.
  • Określ kroki skutecznego zarządzania sobą w czasie.
  • Praktyczne zarządzanie czasem podczas spotkań klubowych  
   Aby zrealizować ten projekt, należy wypełnić podczas spotkań rolę chronometrażysty oraz jedną wymienionych:
  • Toastmaster wieczoru
  • mówca
  • prowadzący gorące pytania
  • gramatyk
 5. Planowanie i wdrażanie
  • Określ swoje aktualne umiejętności planowania i wdrażania.
  • Określ swoje kroki w procesie planowania i wdrażania.
  • Rozwijaj swoje umiejętności w praktyce, pełniąc różne role na spotkaniu.
   Aby zrealizować ten projekt, należy wypełnić podczas spotkań 3 z 4 wymienionych ról:
  • mówca
  • główny oceniający
  • Toastmaster wieczoru
  • prowadzący gorące pytania
 6. Organizowanie i delegowanie zadań
  • Określ swoje obecne umiejętności w organizowaniu i delegowaniu.
  • Określ działania podczas organizacji oraz proces delegowania zadań.
  • Rozwijaj praktyczne umiejętności, pełniąc różnych role w klubie 
   Aby zrealizować ten projekt, należy wykonać jedno z poniższych zadań:
  • pomóc w realizacji klubowego konkursu mów
  • pomóc w organizacji specjalnego wydarzenia w klubie
  • pomóc w ogranizacji kampanii lub konkursu wśród członków klubu
  • pomóc w organizacji kampanii PR
  • pomóc w tworzeniu gazetki/newslettera
  • pomóc klubowemu webmasterowi
 7. Rozwijanie umiejętności pomagania
  • Określ swoje obecne umiejętności pomocy.
  • Określ strategie pomagania innym.
  • Rozwijaj swoje umiejętności pomagania w praktyce. 
   Aby zrealizować ten projekt, należy wypełnić podczas spotkań 2 z 4 wymienionych ról:
  • Toastmaster wieczoru
  • główny oceniający
  • prowadzący gorące pytania
  • wprowadzający gościa na spotkaniu
 8. Motywowanie ludzi
  • Określ swoje umiejętności motywacji dzisiaj.
  • Określ warunki, które motywują ludzi.
  • Przećwicz praktyczne motywowanie ludzi na spotkaniach klubowych.
   Aby zrealizować ten projekt, należy zrealizować 1 z ról organizatora oraz 2 inne z niżej wymienionej listy:
  • organizator kampanii lub konkursu wśród członków klubu
  • organizator/prowadzący kampanię PR
  • Toastmaster wieczoru
  • oceniający mowę
  • główny oceniający
 9. Mentoring
  • Określ swoje bieżące umiejętności mentoringu.
  • Ustal, jak być dobrym mentrem.
  • Poznaj mentoring w praktyce 
   Aby zrealizować ten projekt, należy wykonać jedno z poniższych zadań:
  • być mentorem dla nowego członka klubu
  • być mentorem dla istniejącego członka klubu
  • być członkiem komitetu wspierającego projekt HPL (High Performance Leadership)
 10. Budowanie zespołu
  • Określ swoje obecne umiejętności.
  • Poznaj zasady budowania zespołów.
  • Poznaj budowanie zespołów w praktyce, podczas spotkań klubowych i nie tylko.
   Aby zrealizować ten projekt, należy wypełnić role Toastmastera wieczoru i głównego oceniającego oraz jedną z niżej wymienionych funkcji:
  • organizator kampanii członkowskiej
  • organizator kampanii PR
  • organizator konkursu mów
  • organizator specjalnego wydarzenia
  • redaktor gazetki/newslettera
  • klubowy webmaster

Gdy osiągniesz tytuł Kompetentnego Przywódcy, w kolejce czekają następne: Advanced Leader Bronze, Advanced Leader Silver oraz High Performance Leader. Najwyższym odznaczeniem jest Distinguished Toastmaster (DTM). Ten, kto osiągnął ten tytuł, zrealizował pełną ścieżkę mówcy oraz pełną ścieżkę lidera.