Dla członków:
Zaloguj przez FB

Program Mówcy (CC)

Tytuł do uzyskania: Kompetentny Mówca (Competent Communicator)

Jak go uzyskać? Przygotować i wygłosić 10 mów.

 1. PRZEŁAMYWANIE LODÓW 
  Czas: 4-6 minut
  Cele: 
  • Rozpocznij przemawianie przed publicznością.
  • Odkryj umiejętności komunikacyjnych, które już posiadasz, i te, które wymagają jeszcze pracy.
  • Przedstaw się pozostałym Toastmasterom.
 2. ZORGANIZUJ SWOJE PRZEMÓWIENIE
  Czas: 5-7 minut
  Cele:
  • Wybierz odpowiedni układ, który pozwala słuchaczom zrozumieć przemówienie. 
  • Spraw, żeby przesłanie było czytelne, wykorzystując materiały pomocnicze wyraźnie wspierające przekaz. 
  • Zastosuj odpowiednie przejścia pomiędzy przekazywanymi myślami. 
  • Przygotuj dobry wstęp i zakończenie.
 3. ZMIERZAJ DO CELU
  Czas: 5-7 minut
  Cele:
  • ​Wybierz temat przemówienia i określ jego cel ogólny i szczegółowy. 
  • Ułóż strukturę przemówienia w sposób pozwalający na najlepsze osiągnięcie celu.
  • Upewnij się, że wstęp, rozwinięcie i zakończenie wzmacniają cele. 
  • Bądź szczery i przekonujący, a także kontroluj nerwowość, którą możesz odczuwać. 
  • Staraj się nie używać notatek.
 4. JAK TO POWIEDZIEĆ?
  Czas: 5-7 minut
  Cele:
  • ​Dobierz właściwe słowa i strukturę zdania w taki sposób, by przekazać treść jasno, precyzyjnie i barwnie.
  • Używaj figur retorycznych, by podkreślić i wzmocnić przekaz. 
  • Wyeliminuj żargon i niepotrzebne słowa. Stosuj poprawną gramatykę.
 5. TWOJE CIAŁO MÓWI
  Czas: 5-7 minut
  Cele:
  • Przyjmij właściwą postawę, poruszaj się, stosuj gesty, wyraz twarzy, a także utrzymuj kontakt wzrokowy, aby by osiągnąć cel przemówienia.
  • Postaraj się, aby mowa ciała była swobodna i naturalna.
 6. MODULACJA GŁOSU
  Czas: 5-7 minut
  Cele:
  • Użyj głośności, wysokości, tempa oraz barwy, aby odzwierciedlić i dodać znaczenia swojemu przesłaniu oraz w interesujący sposób przekazać treści, które prezentujesz.
  • Zastosuj pauzy, aby wzmocnić przekaz.
  • Wykorzystuj różnorodność głosu płynnie i naturalnie.
 7. ZBIERZ INFORMACJE
  Czas: 5-7 minut
  Cele:
  • ​​Zbierz informacje na wybrany temat z różnych źródeł.
  • Starannie wspieraj swoje tezy i opinie konkretnymi faktami, przykładami i ilustracjami, znalezionymi w trakcie poszukiwań.
 8. POMOCE WIZUALNE
  Czas: 5-7 minut
  Cele:
  • Wybierz pomoce wizualne, które są odpowiednie dla przekazu oraz dla publiczności.
  • Użyj pomocy wizualnych prawidłowo, ze swobodą i pewnością siebie.
 9. BĄDŹ BĄDŹ PRZEKONUJĄCY
  Czas: 5-7 minut
  Cele:
  • Przekonaj słuchaczy do przyjęcia twojego punktu widzenia lub poglądów, lub do podjęcia jakiejś akcji.
  • Odwołaj się do zainteresowań audytorium.
  • Wykorzystaj logikę i emocje dla poparcia swojego stanowiska.
  • Unikaj korzystania z notatek.
 10. ZAINSPIRUJ SŁUCHACZY
  Czas: 8-10 minut
  ​Cele:
  • Zainspiruj słuchaczy poprzez odwołanie się do szlachetnych pobudek i wezwij publiczność do wzmocnienia przekonań lub osiągnięcia lepszych wyników. 
  • Odwołaj się do potrzeb i emocji słuchaczy, używając opowiadań, anegdot i cytatów, aby zwiększyć dramatyzm. 
  • Nie używaj notatek.

Projekty przygotowujesz według wskazówek zawartych w podręczniku, następnie prezentujesz je podczas spotkań. Podstawowym elementem programu Toastmasters jest ocena każdej mowy, jaką wygłosisz. Oceniający powie Ci, co zrobiłeś dobrze, ale udzieli także sugestii, co należy poprawić. Kiedy uda Ci się uzyskać tytuł Kompetentny Mówca, czeka na Ciebie piętnaście zaawansowanych programów (m. in. mowy humorystyczne, komunikacja interpersonalna, komunikacja poprzez telewizję, mowy perswazyjne...). Na tym jednak nie koniec. Każdy Toastmaster może też rozwinąć skrzydła na drodze ku zostaniu Kompetentnym Przywódcą.

Najwyższym odznaczeniem jest Distinguished Toastmaster (DTM). Ten, kto osiągnął ten tytuł, zrealizował pełną ścieżkę mówcy oraz pełną ścieżkę lidera.