Dla członków:
Zaloguj przez FB

Organizacja spotkań

Ta strona opisuje kto co robi przy organizacji spotkania.

Aktualne zapisy na mowy/funkcje i listę obecności można zawsze sprawdzić w EasySpeak.
 

 

Toastmaster (tm)

Jesteś głównym organizatorem spotkania, ale masz prawo oczekiwać wsparcia od wszystkich klubowiczów.

1. Znajdujesz, upewniasz się, że są przygotowani i przyjdą na spotkanie:
głównego oceniającego (go) i moderatora gorących pytań (mgp)

Najpierw zaglądasz do EasySpeak, żeby zobaczyć czy ktoś jest już obsadzony w tych rolach.
Jeśli nie to pytasz klubowiczów (indywidualnie lub na forum) kto chciałby Ci pomóc w prowadzeniu spotkania. Możesz też poprosić o wsparcie wiceprezesa ds. edukacji, który wie kto potrzebuje pełnić te rolę do realizacji swoich projektów.
Następnie przekazujesz tym osobom informacje na temat wybranego przez Ciebie tematu spotkania, pytania dnia i opowiadasz, jak mniej więcej wyobrażasz sobie jego przebieg. Możesz oczekiwać od nich szczerej opinii, dodatkowych pomysłów i przede wszystkim dopasowania ich działań, tak, żeby były spójne z wybranym tematem.
Zastanówcie się nad przebiegiem spotkania. Czy chcecie coś na nim zrobić inaczej niż zwykle? Czy trzeba zmodyfikować agendę - czasy lub kolejność?

To wszystko musi być zrobione najpóźniej na 3 dni przed spotkaniem - do niedzieli, żeby był czas na ewentualne zmiany.

Jeżeli wszystko zostanie ustalone już wcześniej to w niedzielę, 3 dni przed spotkaniem, upewnij się, że go, mgp oraz wszyscy mówcy pamiętają o spotkaniu i będą mogli się na nim pojawić.
 

Główny oceniający (go)

Twoim zadaniem jest pomóc w organizacji spotkania i udzielić informacji zwrotnej na temat jego przebiegu na koniec.

 • Ustalasz skład komisji oceniającej - wybierasz osoby, które będą pełnić funkcje:
  • kontrolera płynności,
  • chronometrażysty,
  • gramatyka.
 • Przygotowujesz zapowiedzi osób funkcyjnych.
 • ​Upewniasz się, że będą mogli dotrzeć na spotkanie.

Moderator gorących pytań (mgp)

Przygotowujesz i prowadzisz konkurs mów improwizowanych na spotkaniu.

    Dowiadujesz się od Toastmastera Wieczoru, jaki jest temat spotkania.
    Układasz pytania dopasowane do tematu słowo dnia.
    Przygotowujesz wstęp, ewentualne wstawki i zakończenie konkursu (krótkie wypowiedzi).

Gramatyk

Twoim zadaniem jest uważne słuchanie całego spotkania i sporządzenie raportu, w którym wskażesz popełniane błędy i podkręslisz piękne konstrukcje gramatyczne. Prowadzisz też konkurs na słowo dnia.

 • Dowiadujesz się od Toastmastera Wieczoru, jaki jest temat spotkania.
 • Wybierasz dopasowane do tematu słowo dnia.
 • Przygotowujesz prezentacje słowa dnia z przykładami (wypowiedź na 2 minuty - przećwicz - zmierz czas).

Mówca

 • Wybierasz oceniającego swoją mowę. Jeśli masz z tym problem, poproś o pomoc Wiceprezesa ds. Edukacji lub Prezesa.
 • Udzielasz oceniającemu informacji niezbędnych do przedstawienia Twojej sylwetki przed wystąpieniem.
 • Potwierdzasz obecność oceniającego na spotkaniu.

Oceniający mowę

 • Zapoznaj się uważnie z wytycznymi projektu, który będziesz oceniać.
 • Zapytaj Mówcę z wyprzedzeniem o temat jego mowy. Upewnij się, że rozumie wytyczne projektu, zapytaj jak zamierza je zrealizować. Podziel się swoimi uwagami.
 • Przygotuj zapowiedź Mówcy, projektu i tematu mowy (około 1 min).

 

Funkcje dodatkowe:

 • reporter
 • fotograf

 

Funkcje stałe:

 • prezes
 • wiceprezes ds. edukacji
 • wiceprezes ds. członkostwa
 • dyrektor ds. administracyjnych