Dla członków:
Zaloguj przez FB

Obietnica Toastmasters

Toastmaster zobowiązuje się do rzetelności, solidności i konsekwentnej pracy. Oto treść obietnicy składanej przez każdego, kto przystępuje do klubu Toastmasters.

Jako członek Toastmasters International i mojego klubu, obiecuję:

  1. Uczęszczać regularnie na spotkania;
  2. Przygotowywać wszystkie przemowy i projekty liderskie najlepiej jak potrafię, zgodnie ze wskazówkami w podręcznikach Kompetentny Mówca, Zaawansowany Kompetentny Mówca czy Kompetentny przywódca;
  3. Przygotowywać się i pełnić rolę na spotkaniach;
  4. Dostarczać klubowiczom pomocnych i konstruktywnych ocen;
  5. Pomagać utrzymać pozytywną i przyjacielską atmosferę, konieczną do wspólnej nauki i rozwoju;
  6. Przyjąć rolę członka zarządu, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
  7. Traktować innych członków i naszych gości z szacunkiem i uprzejmością;
  8. Przyprowadzać gości na spotkania, aby mogli zobaczyć jakie korzyści daje członkostwo w Toastmasters;
  9. Stosować się do wskazówek i zasad programów edukacyjnych i promocyjnych Toastmasters;
  10. Utrzymywać wysokie standardy etyczne podczas pełnienia wszystkich aktywności klubowych.