Dla członków:
Zaloguj przez FB

Funkcje na spotkaniu

Opisy funkcji dla tych, którzy będą je podejmować (i dla ciekawskich).

Uwaga! Więcej informacji o tym, jak się przygotować do spotkania, znajdziesz na podstronie Organizacja spotkań.

Toastmaster Wieczoru prowadzi spotkanie, jest gościnnym gospodarzem i pełnym energii konferansjerem. Nadaje spotkaniu temat. Zapowiada poszczególne części. Dba o dobrą atmosferę i sprawny przebieg spotkania. Urozmaica spotkanie o ciekawe materiały, może zarządzić zmianę wystroju, czy wprowadzić nietypowy element.

Główny oceniający pilnie śledzi całe spotkanie, uważnie słucha, notuje. Na końcu dokonuje oceny, przekazując konstruktywne uwagi, co można poprawić. Jest odpowiedzialny za zespół oceniający: ewaluatorów mów, kontrolera płynności, chronometrażystę oraz gramatyka.

Mówcy wygłaszają mowy, przygotowane z wyprzedzeniem według wytycznych danego projektu z podręcznika.

Ewaluatorzy (oceniający) mowy zapowiadają wystąpienie mówcy: kto wystąpi, jaki projekt realizuje. Bardzo uważnie wysłuchują przemówienia, aby w drugiej części spotkania dokonać rzetelnej oceny. Pamiętaj, że jako oceniający powinieneś zarówno podkreślić dobre strony mówcy, jak i zwrócić uwagę na elementy, w których wciąż jest pole do poprawy. Poza ustną ewaluacją wręczasz mówcy także ocenę pisemną, uzupełnioną na właściwym arkuszu.

Kontroler płynności (dzwoneczek) dba o płynność wypowiedzi. Sygnalizując dźwiękiem każdy wypełniacz typu: "eee", "yyy", "hm", jak również bardziej indywidualnie: "no i", "więc", "jakby", "powiedzmy", sprawia, że mniej boimy się ciszy i umiejętniej stosujemy pauzy. 

Chronometrażysta kontroluje czasowy przebieg spotkania. W agendzie Toastmasters każdy element ma ściśle wyznaczone ramy czasowe. Dzięki użyciu stopera oraz zielonej, żółtej i czerwonej flagi chronometrażysta pokazuje mówcom, ile czasu im jeszcze pozostało do zaplanowanego końca ich wypowiedzi. Ta funkcja obejmuje też pomoc Toastmasterowi Wieczoru w zakończeniu spotkania o czasie.

Gramatyk wychwytuje popełniane przez toastmasterów błędy językowe, zwraca uwagę na użyte perełki językowe i ciekawe wyrażenia. Wzbogaca nasz zasób słownictwa, wyznaczając słowo dnia, które należy w poprawny sposób użyć na spotkaniu. Osoba, której uda się to najwięcej razy, wygrywa konkurs na słowo dnia i zdobywa słodką niespodziankę.

Moderator gorących pytań przeprowadza konkurs gorących pytań, czyli improwizowanych mów trwających od 1-2 minut. Wymyśla zadania/pytania powiązane z tematem spotkania i wyznacza osoby, które udzielą odpowiedzi. Podlicza głosy i rozstrzyga konkurs.