Dla członków:
Zaloguj przez FB

Czego się uczymy?

 

W Toastmasters realizujemy ścieżkę edukacyjna i liderską poprzez:

  1. Uczęszczanie regularnie na spotkania.
  2. Przygotowywanie przemów i projektów liderskich wedle wskazówek z podręczników Kompetentny Mówca, Zaawansowany Kompetentny Mówca czy Kompetentny przywódca.
  3. Pełnienie ról na spotkaniach.
  4. Dostarczanie klubowiczom pomocnych i konstruktywnych ocen i informacji zwrotnej (ewaluacji).
  5. Przyjęcie roli członka zarządu, aby rozwijać swoje kompetencje przywódcze.